Välkommen till Ipsos Konsumentpanel!

Som medlem i Ipsos Konsumentpanel har du möjlighet att delta i spännande provsmakningar av exempelvis nya recept på maträtter och livsmedelsprodukter! Vi gör undersökningar av nya förpackningar där du får utvärdera dess design och funktionalitet. I våra lokaler gör vi produkttester av bland annat nya mejeriprodukter, färdigrätter och drycker. Vi gör hemmatester, där du får prova på olika varor i din hemmamiljö, samt intressanta fokusgrupper där du ges möjlighet att beskriva dina testupplevelser lite mer detaljerat.

 

 

Skapa en profil nedan så skickar vi inbjudningar via mejl eller sms om aktuella undersökningar som stämmer överens med din profil.

 

 

Jag vill bli medlem i Ipsos Konsumentpanel

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Mobiltelefon
E-post

Personnummer
Kön
 

 

Behandling av personuppgifter

Ipsos lagrar kontaktuppgifterna som du angett och de uppgifter om dina konsumtionsvanor som du själv väljer att ange när du blivit medlem. Kontaktuppgifterna är obligatoriska att fylla i då dessa används för att Ipsos skall kunna kontakta dig samt för utbetalning av ditt arvode. Ipsos lagrar även vilka projekt du deltagit i och att du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter. Vi lagrar däremot ingen data om vad du svarat i specifika tester eller intervjuer. Resterande uppgifter är frivilliga att fylla i. Dessa uppgifter handlar främst om konsumtionsvanor och används för att lättare kunna matcha din profil med aktuella undersökningar.

Lagring sker i en databas hos Ipsos i Sverige. Ipsos är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter och behandling sker enligt GDPR och aktuell lagstiftning. Ipsos kommer endast att använda dina personuppgifter för Konsumentpanelens undersökningar. Inga personuppgifter kommer lämnas till tredje part utanför Ipsos. Du har rätt till information och registerutdrag samt rättelse eller radering av dina uppgifter. Du kan kontakta Ipsos på konsumentpanel@ipsos.se om du har frågor kring detta eller om du har invändningar mot behandlingar som görs av dina uppgifter som medlem i Ipsos konsumentpanel.

Om du väljer att avsluta ditt medlemskap i Ipsos konsumentpanel så raderar Ipsos alla dina sparade personuppgifter.

Här kan du läsa mer om Ipsos arbete med dataskydd och integritet: https://www.ipsos.com/sv-se/integritet-dataskydd