GDPR

Behandling av personuppgifter

Ipsos lagrar kontaktuppgifterna som du angett och de uppgifter om dina konsumtionsvanor som du själv väljer att ange när du blivit medlem. Kontaktuppgifterna är obligatoriska att fylla i då dessa används för att Ipsos skall kunna kontakta dig samt för utbetalning av ditt arvode. Ipsos lagrar även vilka projekt du deltagit i och att du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter. Vi lagrar däremot ingen data om vad du svarat i specifika tester eller intervjuer. Resterande uppgifter är frivilliga att fylla i. Dessa uppgifter handlar främst om konsumtionsvanor och används för att lättare kunna matcha din profil med aktuella undersökningar.

Lagring sker i en databas hos Ipsos i Sverige. Ipsos är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter och behandling sker enligt GDPR och aktuell lagstiftning. Ipsos kommer endast att använda dina personuppgifter för Konsumentpanelens undersökningar. Inga personuppgifter kommer lämnas till tredje part utanför Ipsos. Du har rätt till information och registerutdrag samt rättelse eller radering av dina uppgifter. Du kan kontakta Ipsos på konsumentpanel@ipsos.se om du har frågor kring detta eller om du har invändningar mot behandlingar som görs av dina uppgifter som medlem i Ipsos konsumentpanel.

Om du väljer att avsluta ditt medlemskap i Ipsos konsumentpanel så raderar Ipsos alla dina sparade personuppgifter.

Här kan du läsa mer om Ipsos arbete med dataskydd och integritet: https://www.ipsos.com/sv-se/integritet-dataskydd