Medlemsvillkor, IPSOS-konsumentpanel

Medlemskap
Som medlem i IPSOS konsumentpanel är du inte anställd av IPSOS. Varje deltagartillfälle betraktas som ett enskilt uppdrag. IPSOS har ingen skyldighet att bjuda in dig och du har ingen skyldighet att delta.
   
Ersättning
Deltar du i en undersökning får du i de flesta fall en ersättning. Ersättningens storlek och vilken form av ersättning det är fråga om anger vi i inbjudan eller vid bokningsbekräftelse.
   
Arvode
Arvode utbetalas till ditt bankkonto den 26:e månaden efter avslutat test. Arvodets storlek anges i inbjudan eller i din bokningsbekräftelse. Arvodet är skattefritt om du tjänar upp till 1000 kr per kalenderår. Från och med den utbetalning där du passerar 1000 kr dras 30% skatt.
   
Presentkort
Vi använder i vissa fall superpresentkort från Presentkortstorget. Du får en kod via mail som du sedan använder för att beställa presentkort via Presentkortstorgets hemsida.
   
Avanmälan
Vill du avsluta ditt medlemskap och inte längre få utskick från oss kontaktar du oss på konsumentpanel@ipsos.se så avslutar vi ditt medlemskap och raderar alla dina personuppgifter.
   
Personuppgifter
IPSOS har en databas där vi lagrar dina kontaktuppgifter och de uppgifter om dina konsumtionsvanor som du angivit. Vi lagrar även vilka projekt du deltagit i. Vi lagrar däremot inga data om vad du svarat i specifika test eller intervjuer. Vissa uppgifter är obligatoriska att fylla i och dessa används för att Ipsos skall kunna kontakta dig och för utbetalning av ditt arvode. Resterande uppgifter är frivilliga att fylla i. Dessa uppgifter används för att lättare kunna matcha din profil med aktuella undersökningar. Då du blivit medlem så kommer du att se samtliga personuppgifter samt få godkänna och ge ditt samtycke till att Ipsos lagrar och behandlar dem.
   
Bokning
När vi får ett uppdrag försöker vi komma i kontakt med lämpliga deltagare på olika sätt. Vi kan skicka en länk till våra paneler, vi kan ringa upp boende i ett visst område eller på annat sätt försöka nå dig. Vi väljer sedan ut deltagare som passar in i den målgrupp vi söker och bokar in dig på lämplig tid. Rekryterar vi till en undersökning med speciella krav ringer vi ofta upp och ställer frågor i telefon för att säkerställa att du tillhör testets målgrupp och att du kan komma på den utsatta tiden. Din bokning är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
   
Bekräftelse
De deltagare som valts ut till en undersökning får en bekräftelse. Oftast via mejl eller SMS. Du får alltid en bekräftelse i någon form.
   
Påminnelser
När testet närmar sig skickar vi en påminnelse via SMS.
   
Avbokning
IPSOS kan avboka fram till 12 timmar innan den inbokade tiden. Du som deltagare kan avboka din tid när du vill. Vi ser dock gärna att du meddelar återbud i så god tid som möjlighet för att underlätta vår planering.
   
Ombokning
Om du inte kan delta en viss tid kan det finnas andra tider att välja på. Kontakta i så fall rekryteringsavdelningen så hjälper vi dig.
   
Överbokning
När vi genomför provsmakningar och gruppdiskussioner har vi ofta ett begränsat antal platser. Samtidigt vet vi att det ibland är deltagare som lämnar återbud eller helt enkelt inte dyker upp. Därför bokar vi ofta in fler deltagare än vi har platser för. Om du är på plats för en inbokad träff men blir hemskickad på grund av överbokning får du samma ersättning som de som deltar.
   
Förberedelse
Oftast behöver du inte förbereda dig för ditt deltagande. Ibland är kan du få en hemuppgift att göra innan. Är det ett smaktest du skall delta i är det viktigt att dina smaklökar är i bra form, så du bör undvika att röka, snusa eller äta smakrik mat/dryck en timme innan.
   
Sen ankomst
Det är ditt ansvar att vara i tid. Om du är sen och aktiviteten hunnit börja får du inte ersättning. Märker du att du kommer att bli sen kan du kontakta rekryteringsavdelningen så ser vi om det går att hitta en lösning.
   
Under testet / intervjun
Följ moderatorns/testledarens instruktioner. Tänk på att du kan få ta del av företagshemligheter som du inte bör sprida vidare till andra, direkt eller via sociala medier etc. Tänk på att svara ärligt du kan på frågorna. Vi anonymiserar alla svar så vad du svararar har ingen betydelse för om du blir inbjuden igen eller inte. Det är viktigt att du är fokuserad på uppgiften.
   
Det är ej tillåtet att:
  • Fotografera produkter eller andra deltagare.
  • Ta med sig produkter. (Om det inte är en del av testet som skall ske i hemmet)
  • Ta med barn in i testlokalen/intervjurummet. (Om det inte är en undersökning som riktar sig till barn)
   
Allergier
Det är ditt ansvar att avgöra vilka livsmedel du inte tål. Vid smaktest kan vi alltid ta fram en innehållsförteckning om du är osäker. Om du inte kan delta i en provsmakning på grund av allergi får du inte ersättning.
   
Specialkost / dieter
Det är ditt ansvar att avgöra vilka livsmedel du inte vill äta av religiösa, moraliska eller andra privata skäl. Vid smaktest kan vi alltid ta fram en innehållsförteckning om du är osäker. Men även om vi har en innehållsförteckning kan vi inte alltid svara på frågor om tillverkningsprocesser för enskilda ingredienser etc. Om du inte vill delta i ett test på grund av dess innehåll får du inte ersättning.
   
Olämpligt beteende
Ipsos har rätt att avvisa dig om du stör intervjun eller på annat sätt uppträder olämpligt mot vår personal eller andra testdeltagare. Ipsos kan även avvisa dig om vi misstänker att du är påverkad av alkohol eller andra droger. Om du blir avvisad får du inte någon ersättning. Hot och handgripligheter polisanmäls.
   
Kontakt
konsumentpanel@ipsos.se
SMS-provsmak: 070-903 204 101 07
   
Besöksadresser
IPSOS AB
Sankt Göransgatan 63
112 38 Stockholm
IPSOS AB (provkök)
Warfvinges väg 35
112 51 Stockholm
IPSOS AB (rekrytering)
Köpmangatan 1
871 30 Härnösand